MPA – Master Person Analysis
Test til at målrette udvælgelse og udvikling af medarbejdere

Vi tilbyder personprofilanalyser af dine nye medarbejdere.
Master Person Analyse (MPA) fra Master Danmark er et testværktøj, som giver organisationen en lang række fordele, når medarbejdere skal udvælges og udvikles gennem test.

MPA strukturerer processen, sikrer en rød tråd i et rekrutterings- eller udviklingsforløb. Den skaber fokus i prioriteringen af de egenskaber, der skal bruges i jobbet. Samtidig giver MPA struktureret og nuanceret information om den adfærd, en medarbejder kan forventes at udvise i forskellige situationer. Denne viden ud fra test øger blandt andet træfsikkerheden ved udvælgelsen. Den rette person i den rigtige stilling øger motivationsniveauet, højner produktiviteten og formindsker derved medarbejderomsætningen.

Test med MPA sikrer også, at samtalen med medarbejderen sker på et objektivt og fair grundlag. Det gør at kompetencerne, der giver organisationen værdi og øger konkurrenceevnen, let kan identificeres.

 

I MPA-testværktøjet kortlægges de adfærdsmæssige krav til stillingen på en hurtig og overskuelig måde. Det skaber et klart grundlag for målrettet at kunne søge efter eller udvikle den rette person via test og tale åbent og direkte om stillingens succeskriterier. Dermed har både medarbejderen, kollegerne og lederen samme opfattelse af, hvilke personlige egenskaber der kan sikre et effektivt samarbejde i fremtiden.

MPA er et fleksibelt værktøj, som du kan benytte på netop den måde, der giver dig størst udbytte i den konkrete situation. I MPA findes der en række rapporter og modeller, som understøtter dig i dit arbejde. Det giver netop den vinkel, der sikrer, at du kan løse din opgave tilfredsstillende.

Test med MPA giver mange muligheder for at planlægge udvikling af både enkelte medarbejdere og teams. Formålet er altid at sikre en fælles forståelse af forudsætningerne i en given situation. Det er uanset om der er tale om at definere specifikke roller i et teamsamarbejde, give lederen indsigt i sin egen stil eller skabe fokus på fremtidige krav til medarbejderen.

Anveldelse af MAP bidrager med at:

  • spare tid
  • synliggør kravene til nuværende og kommende medarbejdere
  • skabe et fælles sprog og et fast fundament til sikker og målrettet udvælgelse og udvikling
  • findes på mange sprog og kan dermed styrkesamarbejdet og lette forståelsen mellem internationale afdelinger
  • kan skabe effektive teams ved at klarlægge adfærd og motivation
  • kan minimere fejlansættelser og få de rette medarbejdere i de rette job

MPA er en test, der afdækker ni egenskaber inden for tre hovedområder; Ego Drive, Sociale Faktorer og Arbejdsstil.

Testen er udarbejdet af psykologer, tilpasset de danske arbejdsnormer og udfærdiges online til at afdække et personlig og arbejdsrelateret plan for en given medarbejder.

Det er en effektiv test til at sikre sig, at kandidatens præferencer for arbejdsstil lever op til dels kandidatens eget udsagn og samtidig matcher virksomhedens behov.

Vi bruger MPA som en ekstra sikkerhed, når vi laver rekrutteringer samt til udvikling af organisation og medarbejdere samt til fastholdelse af de gode medarbejdere.

Personprofilanalyser - MPA – Master Person Analysis - Test til at målrette udvælgelse og udvikling af medarbejdere

Kontakt os

 

Ring eller skriv endelig - vi er altid klar.

Alle henvendelser besvares indenfor 24 timer.

Jobagenterne Vikar & Rekruttering v/Jeanne Lindholdt

Her finder du os:

Jernbanegade 23B, 4000 Roskilde

Slotsbryggen 14D, 4800 Nykøbing F

Kokholm 2-4, 6000 Kolding N