Robusthedstræning/stresscoaching:

Med kravet om stadig højere grad af præstation fra såvel ledere som medarbejdere, samtidig med at vilkårene bliver strammere, er der brug for helt nye værktøjer, der både tilgodeser kravet til præstation, samtidig med at trivslen, indre ro og motivation fastholdes.

Jobagenternes Robustheds-træningsforløb bygger på nyeste forskning og lever op til netop den udfordrende dualitet.

Robusthedstræning er mental styrketræning, der tidligere er anvendt inden for militæret for at styrke soldaters mentale kapacitet. I dag er det måske den vigtigste nye kompetence, der afgør forskellen på om vi kan navigere i den nye virkelighed, eller om vi må give fortabt. Vi har ikke råd til det sidste!

Vi tager udgangspunkt i en persontypologi, der afspejler en persons adfærd og motivation i arbejdsmæssig sammenhæng.

Et typisk forløb er, at vi mødes x 1/uge i 5-6 uger. Et møde er af 45 min. Varighed.

Vi foretrækker individuelle coachingforløb, men gruppeforløb kan være hensigtsmæssige, når vi f.eks. taler coaching af et team, der måske er max. pressede og som ønsker at kunne bevare roen, få en bedre forståelse for kollegaers adfærd og/eller at kunne navigere i det ”kaos”, der ofte opstår ved forandringer, omstruktureringer eller blot en travl hverdag.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er ledere og medarbejdere, iværksættere og ejerledere, der grundlæggende ønsker at styrke den mentale robusthed, og dermed bliver i stand til at øge graden af præstation og samtidig bevare roen og motivationen.

Som leder får du robuste…

 • Medarbejdere med øget evne til at fokusere og bevare koncentrationen
 • Medarbejdere med øget motivation og arbejdsglæde
 • Medarbejdere der går mere efter målet
 • Medarbejdere der kan visualisere og indfri mål
 • Medarbejdere med reduceret stress og mere indre ro
 • Medarbejdere der har kendskab og fokus på egne styrker og faldgruber

Din virksomhed får…

 • Øget mental robusthed
 • Fuldt kendskab til medarbejdernes personlige kompetencer
 • Mulighed for at “fodre” medarbejdere med opgaver der motiverer lige præcis den medarbejder
 • Medarbejdertrivsel
 • Bedre bundlinje

Resiliens – modstandskraft, robusthed øger coping-kompetencen og derigennem oplevelsen af mental robusthed og trivsel. Resiliens-træning har vist sit værd i bl.a. militæret, hvor soldater trænes til at kunne håndtere en hvilken som helst situation. Der er efterhånden betydelig forskning, der viser hvor afgørende en høj grad af resiliens er – også blandt medarbejdere, der udsættes for forandring i arbejdslivet.

Styrker, der øger medarbejdernes kendskab til og bevidsthed om deres signaturstyrker, og derigennem flytter fokus til det, der fungerer i livet og på arbejdet. Styrkeforskningen bygger på to parametre: Dels identifikationen af egne styrker, og herefter på hvordan disse kan sættes mere i spil i hverdagen. Begge dele er trivselsfremmende.

Forløbet er designet til at sikre maksimal fastholdelse og forankring af læring. For at opnå forankring, afdækker vi dine/jeres styrker ved hjælp af en persontypologi.  Efterfølgende træner vi i at blive helt klar på egne faldgruber, der altid følger med en styrke samt træner i fremadrettet at kunne navigere udenom egne faldgruber.

Kontakt os venligst for yderligere information og et konkret tilbud – enten på info@jobagenterne.dk eller tlf. 40498046.

Kontakt os

Ring eller skriv endelig - vi er altid klar.

Alle henvendelser besvares indenfor 24 timer.

Jobagenterne Vikar & Rekruttering v/Jeanne Lindholdt

Her finder du os:
Rabalderstræde 11, Roskilde
Marienbergvej 132, Vordingborg
Slotsbryggen 14D, Nykøbing F