Try & Hire

Undgå fejlansættelser med Try & Hire

Vi tilbyder ansættelser af vores vikarer med henblik på fastansættelse – Try & Hire.
Vikaren arbejder via os i prøvetidsperioden, hvor både virksomheden og vikaren har mulighed for at vurdere, om det er den rigtige løsning for begge parter.

Virksomheden betaler kun for præsterede timer

I Try & Hire-perioden er Jobagenterne arbejdsgiver og afholder alle lønomkostninger inkl. sociale omkostninger, kontrakter mv. Virksomheden betaler kun for præsterede timer.

Prøvetidsperiode = vikarperiode

Prøvetidsperioden er en vikarperiode, som er 13 ugers fuldtidsarbejde eller svarende til 481 præsterede timer. I hele perioden kan aftalen opsiges med
dags varsel. Efter prøvetidsperioden kan virksomheden, uden yderligere omkostninger, overtage og ansætte vikaren i en fast stilling.

Hvornår anvendes Try & Hire?

Try & Hire er en god løsning når virksomheden ønsker en billig rekruttering,
og samtidig får det bedste rekrutteringsgrundlag. Virksomheden er ved
selvsyn med til at bekræfte, at personen er den rigtige til jobbet.

Ansættelse før prøvetidsperioden

Hvis virksomheden ønsker at overtage og ansætte vikaren før prøvetidsperiodens udløb, beregnes et formidlingshonorar jf. en nedskrivningsmodel med 1/13 uge. Kontakt os for at høre mere om Try & Hire, og hvordan vi kan hjælpe dig.